Unit Makmal Sains

Peraturan Makmal Sains

1. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke makmal sains tanpa kebenaran pensyarah

2. Pelajar perlu memakai dan mempamerkan kad matrik ketika masuk dan berada di dalam makmal sains.
                                                                                                                                                                
3. Pelajar dikehendaki berpakaian makmal ketika berada di dalam makmal. Pemakaian selipar dan T-shirt tidak berkolar juga tidak dibenarkan.
      
4. Barang-barang seperti beg, payung, gunting, pisau, bungkusan dan sebagainya tidak boleh dibawa masuk dan ditempatkan di loker yang disediakan. Pihak Pengurusantidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan.
      
5. Pelajar tidak dibenarkan mengubah susun atur perabot di dalam makmal sains.
      
6. Pelajar tidak dibenarkan membawa peralatan makmal keluar dari makmal sains.

7. Sila letakan bahan kimia/eksperimen yang telah digunakan ditempat yang disediakan

8. Sekiranya berlaku kebakaran sila berkumpul ditempat yang dikhaskan.

**** BACA PERATURAN MAKMAL SAINS (LENGKAP)

Perkhidmatan Makmal Sains

Kolej Matrikulasi Kedah berusaha menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelajarnya. Unit ini diketuai oleh Ketua Pembantu Makmal dan disokong oleh pembantu-pembantu makmal yang terlatih bagi melicinkan amali yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Kedah


Kolej Matrikulasi Kedah mempunyai 19 buah makmal sains yang melengkapi prasarana kolej bagi perlaksanaan mata pelajaran teras PST dan PDT. Makmal sains ini adalah merupakan asas penting bagi melahirkan golongan lepasan matrikulasi berteraskan sains yang mahir dalam penguasaan amali serta kemahiran manipulatif penggunaan radas dan bahan kimia.

Perjalanan makmal sains adalah di bawah kawal selia Jabatan Sains, Ketua Unit (Kimia, Biologi dan Fizik).

Makmal Kimia menempatkan semua modul dalam jurusan sains PST dan PDT  iaitu Modul 1, Modul II dan Modul III
LS, LD dan LT (PDT)

Makmal sains dibahagikan kepada 3 Unit iaitu

    7 buah Makmal Kimia        
    5 buah Makmal Biologi
    7 buah Makmal Fizik

  • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

  • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

  • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

  • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

  • Malam High-Q Bersama The Helmis Anjuran Unit Biologi

Unit Makmal Sains

Pengumuman

Semasa

Makluman terbaru Transkrip PSPM Sesi 2017/2018 (8/4/2018; 11:37)

Muatturun disini.........>Pilih "Aplikasi Transkrip Digital Sesi 2017/2018"

 

Akan Datang