Penolong Pengarah Peperiksaan

 

 
 
PEGAWAI PEPERIKSAAN
 
MOHD FARIZUDDIN BIN SENAPI
 
 
 

 

 UNIT PEPERIKSAAN

Kolej Matrikulasi Kedah
Kementerian Pendidikan Malaysia
06010 Changlun
Kedah Darul Aman

Tel: 04-9286100 Fax: 04-9242186  Ext: 1081/1489