Info Unit

Info Unit Sains Komputer

Fakta Unit Sains Komputer Kolej Matrikulasi Kedah

 • Merupakan salah sebuah unit yang bernaung di bawah Jabatan Matematik
 • Diketuai oleh seorang Ketua Unit yang berkaliber PUAN NOOR AZZIZARINA BINTI MEHAT
 • Dianggotai oleh DUA PULUH SATU orang pensyarah yang mempunyai kelayakan ikhtisas dan kepakaran dalam bidang yang diterajui
 • Lokasi kubikal adalah di Aras 1, Bangunan Pentadbiran Kolej Matrikulasi Kedah
 • Menawarkan kursus bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Matrikulasi Sistem Dua Semester dan Program Matrikulasi Sistem Empat Semester
 • Merupakan subjek elektif bagi pelajar yang terpilih mengikuti Modul II dan Modul III
 • Kaedah pembelajaran adalah secara Kuliah, Tutoran dan Amali

 

Program

Program Matrikulasi Sistem Dua Semester

Program Matrikulasi Sistem Empat Semester

Semester 1

SC015

DC014

Semester 2

SC025

DC024

Semester 3

-

SC015

Semester 4

-

SC025

 

Barisan Pensyarah Unit Sains Komputer

 

Kubikal Pensyarah Unit Sains Komputer

 

  

 

 

 • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

 • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

 • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

 • Kuala Sepetang Bio-Eco Programme Anjuran Unit Biologi

 • Malam High-Q Bersama The Helmis Anjuran Unit Biologi

Jabatan Matematik

Pengumuman

Semasa

Makluman terbaru Transkrip PSPM Sesi 2017/2018 (8/4/2018; 11:37)

Muatturun disini.........>Pilih "Aplikasi Transkrip Digital Sesi 2017/2018"

 

Akan Datang