Unpublished

UNIT  :  MATEMATIK

 

A.    AKTIVITI KECEMERLANGAN PELAJAR (SEMESTER 2) SESI 2016/17.

 

 

PROGRAM QS025

 

CLO1

Menjelaskan konsep asas & teori Algebra, Kalkulus & Statistik.

PLO1

Memperolehi pengetahuan dalam bidang sains & matematik sebagai asas kepada pendidikan peringkat tinggi.

CLO2

Menyelesaikan permasalahan matematik dengan menggunakan pemikiran logik & analitik.

PLO3

Mengaplikasikan pemikiran logik, analitikal & kritis dalam kajian saintifik & penyelesaian masalah.

CLO3

Menunjukkan cara kerja berpasukan yang berkesan dalam pengendalian tugasan kumpulan.

PLO5

Berkolaborasi secara berkesan sesama ahli dalam kerja berkumpulan.

Bil.

Masalah dikenalpasti

Aktiviti

Objektif

Tarikh pelaksanaan

 

1.

 

Hanya 10.46% yang mendapat A dalam PSPM1 .

 

Maths Top PST(A- & B+)

 1. Peserta akan dibahagikan kepada 33kumpulan                 ( 1kumpulan satu bilik tutoran) mengikut modul masing-masing.Butiran terperinci:

Modul

Bilangankelastutoran

1

2

3

18

9

6

JUMLAH

33

 

 1. Seorang fasilitator pada setiap kumpulan  (33 orang fasilitator).Fasilitator akan dipilih daripada pelajar yang mendapat gred A dalam PSPM Semester 1.
 2. Fasilitator akan diberi soalan seminggu lebih awal.
 3. Soalan peserta akan diberi kepada fasilitator di mana fasilitator akan beri pada peserta semasa program  ini.
 4. Pendekatan  kumpulan  belajar  (study group).
 5. Soalan Maths Top yang dihasilkan mempunyai tiga soalan iaitu terdiri daripada  soalan  mudah, sederhana dan sukar.

 

 1. Memberi peluang kepada pelajar menyelesaikan masalah  matematik melalui pendekatan kumpulan belajar (study group)
 2. Membantu pelajar meningkatkan prestasi PSPM 2.

 

 1. 14 Mac 2017 (Selasa)
 2. 8 April 2017 (Sabtu).

 

 

2.

 

Asas Matematik yang masih lemah dan memerlukan bimbingan daripada pensyarah dalam menjawab soalan.

 

PKC PST(B & B-)

 1. Peserta akan dibahagikan kepada 6 kumpulan (1kumpulan satu dewan kuliah) mengikut modul masing-masing.

Modul

Bilanganpelajar

1

2

3

237 orang

140 orang

160 orang

 

JUMLAH KESELURUHAN

537 orang

 

 1. Peserta akan diberi soalan pada hari program.
  1. Peserta akan diberi masa untuk menjawab soalan dan kemudian, pensyarah akan membincangkan jawapan.
  2. Pensyarah akan membincangkan penyelesaian setelah pelajar menjawab soalan  tersebut.

 

 1. Membantu  pelajar  meningkatkan prestasi PSPM

 

 

 1. 14 Mac 2017 (Selasa)
 2. 8 April 2017 (Sabtu).

 

PROGRAM DM025

CLO1

Menjelaskan konsep asas & teori Algebra, Kalkulus & Statistik.

PLO1

Memperolehi pengetahuan dalam bidang sains & matematik sebagai asas kepada pendidikan peringkat tinggi.

CLO2

Menyelesaikan permasalahan matematik dengan menggunakan pemikiran logik & analitik.

PLO3

Mengaplikasikan pemikiran logik, analitikal & kritis dalam kajian saintifik & penyelesaian masalah.

CLO3

Menunjukkan cara kerja berpasukan yang berkesan dalam pengendalian tugasan kumpulan.

PLO5

Berkolaborasi secara berkesan sesama ahli dalam kerja berkumpulan.

Bil.

Masalah dikenalpasti

Aktiviti

Objektif

Tarikh pelaksanaan

 

1.

 

Hanya 3.5 % yang mendapat A dalam PSPM1 yang lalu.

 

SCORE A MATHS   (semua pelajar)

 1. Pelajar duduk di dalam kumpulan kecil bersama seorang fasilitator yang dilantik dan diberi masa untuk mencuba soalan yang disediakan.
 2. Seorang wakil fasilitator akan menerangkan soalan yang sukar di hadapan dewan kuliah.
 3. Program Score A untuk setiap topik dijalankan setelah selesai topik berkenaan di dalam kuliah (mengikut RPS) kecuali chapter 4 & 5. 
 4. Quiz juga dijalankan setelah selesai topik berkenaan di dalam tutorial (mengikut RPS).

 

 

 1. Meningkatkan  kefahaman pelajar tentang Matematik.
 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan bimbingan dalam Matematik secara berterusan.
 3. Meningkatkan  prestasi PSPM 2

 

9/10/17/24/31 JANUARI 2017

7/14 FEBRUARI 2017

1/7/14/21/28 MAC 2017

4/11/18 APRIL 2017

 

 

 

 

PROGRAM DM045

CLO1

Menjelaskan konsep asas & teori Algebra, Kalkulus & Statistik.

PLO1

Memperolehi pengetahuan dalam bidang sains & matematik sebagai asas kepada pendidikan peringkat tinggi.

CLO2

Menyelesaikan permasalahan matematik dengan menggunakan pemikiran logik & analitik.

PLO3

Mengaplikasikan pemikiran logik, analitikal & kritis dalam kajian saintifik & penyelesaian masalah.

CLO3

Menunjukkan cara kerja berpasukan yang berkesan dalam pengendalian tugasan kumpulan.

PLO5

Berkolaborasi secara berkesan sesama ahli dalam kerja berkumpulan.

Bil.

Masalah dikenalpasti

Aktiviti

Objektif

Tarikh pelaksanaan

 

1.

 

Mengurangkankan kesilapan (“common mistake”) yang dilakukan oleh pelajar dalam menjawab soalan.

 

Teknik menjawab soalan dengan  betul.

 

Membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan ujian pertengahan semester (UPS IV).

 

Maths Top

(semua pelajar)

 

 1. Peserta akan diberi masa untuk menjawab soalan ( 1 Jam) dan kemudian, pensyarah akan  membincangkan jawapan.

 

 

 1. Para pelajar dapat mengetahui kesilapan yang sering dilakukan yang boleh menyebabkan kehilangan markah.

 

 1. Para pelajar dapat mengetahui teknik menjawab soalan dengan betul.

 

 1. Pelajar dapat membuat persediaan sebelum menghadapi UPS IV.

 

 

26 Februari 2016

Ahad

 

8 – 10 malam

 

DKB 2

DKK1 – DKK4

 

 

 

PROGRAM QA026

CLO1

Menjelaskan konsep asas & teori Algebra, Kalkulus & Statistik.

PLO1

Memperoleh konsep asas matematik, ekonomi, perniagaan & perakauan.

CLO2

Menyelesaikan permasalahan matematik dengan menggunakan pemikiran logik & analitik.

PLO3

Mengaplikasikan kemahiran yang bersesuaian  dalam  menyelesaikan masalah.

CLO3

Menunjukkan cara kerja berpasukan yang berkesan dalam pengendalian tugasan kumpulan.

PLO5

Berinteraksi secara efektif dalam kumpulan untuk mencapai matlamat yang sama.

Bil.

Masalah dikenalpasti

Aktiviti

Objektif

Tarikh pelaksanaan

 

1.

 

Asas matematik yang lemah dan  memerlukan bimbingan yang berterusan.

 

MATHS  TOPS (semua pelajar)

 1. Pelajar duduk di dalam kumpulan kecil bersama seorang fasilitator yang dilantik dan diberi masa untuk mencuba soalan yang disediakan.
 2. Fasi akan diberikan soalan seminggu lebih awal untuk diselesaikan.
 3. Fasi bertanggungjawab sepenuhnya untuk membantu rakan-rakan yang lain sekiranya meghadapi masalah.
 4. Pensyarah yang bertugas akan memantau dan membantu fasi sekiranya  menghadapi masalah.

 

 

 1. Meningkatkan pencapaian Matematik , PSPM2            
 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan bimbingan dalam Matematik secara berterusan.

 

 

3/18 JANUARI 2017

7 FEBRUARI 2017

1/3 MAC 2017

4/18 APRIL 2017

 

 

 

 

PROGRAM EXCEL (PST & PDT)

CLO1

Menjelaskan konsep asas & teori Algebra, Kalkulus & Statistik.

PLO1

Memperolehi pengetahuan dalam bidang sains & matematik sebagai asas kepada pendidikan peringkat tinggi.

CLO2

Menyelesaikan permasalahan matematik dengan menggunakan pemikiran logik & analitik.

PLO3

Mengaplikasikan pemikiran logik, analitikal & kritis dalam kajian saintifik & penyelesaian masalah.

Bil.

Masalah dikenalpasti

Aktiviti

Objektif

Tarikh pelaksanaan

 

1.

 

Asas matematik yang sangat lemah.

 

 1. Melibatkan semua pensyarah dan pelajar yang mendapat gred C dan ke bawah.
 2. Soalan dan kaedah  pelaksanaan bergantung kepada pensyarah masing-masing.

 

 1. Meningkatkan pencapaian Matematik PSPM2            
 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan bimbingan dalam Matematik secara berterusan.

 

 

Mengikut waktu kelapangan pelajar dan pensyarah

 

 

 

 

 

 

 

 1. B.     AKTIVITI PENINGKATAN PROFESIONALISME PENSYARAH (SEMESTER 2) SESI 2016/2017

 

Bil.

Masalah dikenalpasti

Aktiviti

Objektif

Tarikh Pelaksanaan

 

1.

 

Ketidakseragaman pensyarah menggunakan kaedah-kaedah pengajaran Matematik di dalam kelas masing-masing menimbulkan kekeliruan di kalangan pelajar.

 

Taklimat berkenaan ID dan pembentukan kumpulan ID.

 

 1. Membincangkan dan memahami isi kandungan subjek yang diajar.
 2. Meneliti silibus secara terperinci
 3. Menekankan kesilapan yang telah dibuat ketika proses PdP dengan merujuk kepada Laporan Kerja Calon.

 

 

 

14 Feb  2017.