Apakah itu Resume?

Resume adalah suatu kenyataan yang disusun padat bagi memberitahu secara ringkas mengenai seseorang. Ia bukanlah biodatayang menterjemahkan hal – hal peribadi dan kehidupan seharian. Pada asalnya,resume berasal dari perkataan Perancis dan kini digunakan secara menyeluruh di serata dunia.

Resume adalah suatu medium bagi membolehkan sesebuah majikan atau pihak tertentu untuk mengetahui mengenai diri seseorang yang berkaitan dengan kepentingan dan keperluan majikan atau pihak tersebut. Ini bermaksud resume amatlah berkait rapat dengan kejayaan dan kelebihan yang ada pada diri individu tersebut.

Tujuan utama resume dibuat adalah bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi adalah bagi membolehkan seseorang itu layak untuk di temuduga. Ramai yang beranggapan bahawa resume adalah suatu medium bagi memohon sesuatu pekerjaan atau sebagainya. Ini adalah konsep yang salah dan menyebabkan kebanyakkan daripada mereka gagal dalam sesi temuduga  perlulah dimanfaatkan sebaik mungkin bagi menarik hati pembaca atau pemilih. Ia bertujuan memperkenalkan diri sebaik yang mungkin tanpa melakukan penipuan atau pemalsuan fakta. Ini adalah kerana individu yang telah berjaya dalam peringkat pertama ini akan dipanggil untuk sesi temuduga

Dalam sesi ini, penemuduga mempunyai teknik untuk mengenali diri seseorang itu. Maka, pemalsuan dalam resume dapat diketahui oleh penemuduga tersebut. Kebanyakkan daripada mereka menghasilkan resume yang cukup mantap dan baik tetapi ianya tidak mampu memenuhi hati si pemilih. Masalah ini adalah disebabkan individu tersebut tidak memenuhi kriteria yang diperlukan syarikat terbabit serta tidak mempunyai kelebihan atau kepentingan untuk syarikat tersebut.

Resume adalah amat penting bagi membuahkan kejayaan. Ini kerana resume menjadi medium perbandingan antara seseorang individu dengan individu lain. Resume yang lebih menarik dari segi yang ditetapkan akan dipilih. Ia juga merupakan batu loncatan bagi melepasi tahap pertama sebelum di temuduga. Dengan resume,majikan tersebut lebih mudah untuk membuat pemilihan dan perbandingan. Ia turut menjadi persepsi awal sesebuah majikan dalam menilai kebolehan dan kelebihan individu tersebut

 

Resume dan Curriculum Vitae

Ramai yang beranggapan resume dan curriculum vitae adalah sama. Pada hakikatnya, kedua – dua iniadalah berbeza. Namun, disebabkan era pemahaman yang dipegang menganggap kedua – duanya serupa. Resume sebenarnya lebih memberi fokus kepada pendidikan dan pekerjaan serta pengalaman yang dimiliki.

Sementara lebih memberi penekanan kepada seperti penghargaan, jawatan,prestasi dan sebagainya disamping pendidikan dan pekerjaan. Namun, perbezaan ini tidak lagi dilihat danditekankan oleh mana – mana syarikat kerana ianya mampu dinilai dan disesuaikan oleh pemilih mahupun penemuduga.

Oleh itu, bagi mengahsilkan resume yang terbaik dan menepati kehendak majikan atau sesuatu pihak, konsepdan tujuan resume perlulah difahami supaya resume yang dihasilkan nanti memiliki fakta yang padat dan ringkas.