Kursus :  WP001 PENGAJIAN AM MATRIKULASI

   1.0       KEMAHIRAN KOMUNIKASI
              1.1   Asas Komunikasi dan Cara Perhubungan
 

         1.1  Asas komunikasi dan cara perhubungan.
         1.2  Temu duga (Video Resume)
         1.3  Pengucapan Awam

  2.0      SISTEM PEMERINTAHAN, STRUKTUR PENTADBIRAN,
             DASAR-DASAR NEGARA, ISU DAN CABARAN NEGARA
   2.1  Sistem Pemerintahan Negara
           2.1.1  Perlembagaan Persekutuan
         2.1.2  Badan Perundangan
         2.1.3  Badan Kehakiman
         2.1.4  Badan Eksekutif

   
   2.2  Sistem Pentadbiran Negara
   
  2.3  Dasar-dasar Negara
          2.3.1  Dasar Pendidikan
   
  2.4  Isu dan Cabaran Negara
          2.4.1  Ancaman Dalaman
        2.4.2  Ancaman Luaran
        2.4.3  Revolusi Industri 4.