Unit Hal Ehwal Pelajar (HEP) adalah berfungsi untuk menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan kebajikan pelajar. Ini termasuklah menguruskan pendaftaran pelajar baru, urusan berkaitan disiplin pelajar dan juga aktiviti-aktiviti pelajar seperti pembentukan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP). Unit HEP adalah di bawah tanggungjawab Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar. 

Perjalanan Unit Hal Ehwal dikendalikan oleh 2 orang Penolong Pengarah HEP dan dibantu oleh seorang pembantu tadbir dan 2 orang Pembantu Am Pejabat. Kaunter HEP bertempat di bangunan pentadbiran dan beroperasi pada waktu pejabat.

 

No. Tel.: 04-9286100
No. Faks: 04-9242186
email   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.