KONSEP PELAKSANAAN

Kokurikulum di Program Matrikulasi KPM dilaksanakan melalui 2 kaedah:

1. Kokurikulum (WK 002) sebagai mata pelajaran wajib.

2. Masa : Dua jam seminggu, satu semester  sahaja.

3. Spesifikasi Kurikulum (CS) Kokurikulum merangkumi komponen sukan dan permainan, Kelab dan Persatuan dan Unit Beruniform

 

Kursus ini menyediakan pelajar untuk meningkatkan kemahiran berpasukan dan kebolehupayaan menguruskan maklumat kokurikulum sebagai pembelajaran sepanjang hayat di Universiti Awam.

 PENILAIAN

Penilaian dijalankan secara berterusan dan berdasarkan kepada aspek-aspek berikut:-

Projek Akhir

=

100 %

 
 

JUMLAH

=

100 %