SILIBUS

 

PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

 

Minggu

Pengisian

Kaedah

Catatan

1

PENGENALAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM  ,FALSAFAH  ILMU(Konsep asas Ilmu)

KULIAH

 

2

Konsep Asas  Ilmu:- a. Tujuan/kepentingan  Dan  Sifat  Ilmu  b. Adab-Adab Menuntut Ilmu

KULIAH

 

3

 Konsep Asas  Ilmu: a. Nilai ilmu dan kedudukan orang yang berilmu, Hirarki  Ilmu

KULIAH

 

4

Sumber Ilmu: a. Sumber-Sumber Ilmu
-Konsep Wahyu,Konsep Akal,Konsep Indera

KULIAH

 

5

BACAAN DALAM SOLAT, DOA HARIAN, HAFAZAN SURAH

AMALI

 

6

Konsep Akidah : a-Definisi  Akidah b-Sumber Akidah

KULIAH

 

7

Konsep Akidah : a-Metodologi perbahasan ilmu Tauhid b-Kepentingan   Akidah

KULIAH

 

8

Cabaran Akidah Semasa:a.  Akidah Yang  Benar  Dan Batil b. Langkah-langkah mengatasi cabaran akidah semasa

KULIAH

 

9

BACAAN DALAM SOLAT, DOA HARIAN, HAFAZAN SURAH

AMALI

 

10

Konsep Syariah: a-Definisi Syariah b-Prinsip-Prinsip  Syariah c-Tujuan Utama Syariah

 

KULIAH

 

11

Sumber Syariah  Islam :a- Sumber-Sumber Syariat Islam b-Definisi Al Quran, Al Hadith, Ijmak,Dan Qias

KULIAH

Pembentangan

Tugasan

12

Isu-isu Semasa Syariah Islam : a- Muamalat b-Perubatan

KULIAH

Pembentangan

Tugasan

13

BACAAN DALAM SOLAT, DOA HARIAN, HAFAZAN SURAH

AMALI

 

14

AKHLAK ISLAM a. Definisi, b-Ciri Ciri  Akhlak Islam c- Dalil Akhlak d- Kepentingan Akhlak

KULIAH

 

15

Isu-isu Akhlak Semasa : a- Hiburan b-Makanan

KULIAH

 

16

KONSEP TAMADUN ISLAM : a. Definisi tamadun Islam b. Matlamat tamadun Islam c. Dasar tamadun Islam

KULIAH

 

17

 TAMADUN ISLAM :KONSEP AL-FALAH : a. Definisi b. cara-cara mendapatkan Al-Falah

KULIAH

 

18

TOKOH-TOKOH ISLAM

a- Syeikh Idris al-Marbawi

 b-Prof. Dr. Ahmad Ibrahim

a- Dr. Wahbah Zuhaili 

b-Dr. Yusuf al-Qardhawi

KULIAH