Sukatan Pelajaran Ekonomi Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia digubal dengan tujuan memberikan  pelajar asas ilmu ekonomi yang teguh untuk memahami kegiatan ekonomi khususnya dalam konteks Negara Malaysia dan antarabangsa. Disamping itu , Sukatan Pelajaran ini juga bertujuan untuk membolehkan pelajar mengikuti pengajian bidang ini ke peringkat yang lebih tinggi.

 

SEMESTER I

AE015 : MIKROEKONOMI

BAB

TAJUK

1

Pengenalan Mikroekonomi

2

Permintaan, Penawaran dan Keseimbangan pasaran

3

Keanjalan Permintaan dan Penawaran

4

Teori Perlakuan Pengguna

5

Teori Pengeluaran Dan Teori Kos

6

Struktur Pasaran

 

SEMESTER II

AE025 : MAKROEKONOMI

BAB

TAJUK

1

Pengenalan Makroekonomi

2

Perakaunan Pendapatan Negara

3

Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara

4

Wang dan Bank

5

Inflasi Dan Pengangguran

6

Belajawan Negara, Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan

7

Ekonomi Antarabangsa

8

Pertumbuhan Ekonomi