SEMESTER 1 (PENGURUSAN PERNIAGAAN AN015)

Bab 1

PERSEKITARAN PERNIAGAAN

1.1 Pengenalan Perniagaan

1.2 Kepentingan Perniagaan

1.3 Fungsi-fungsi Perniagaan

1.4 Persekitaran Perniagaan

1.5 Bentuk-bentuk Entiti Perniagaan

Bab 2

PENGENALAN PENGURUSAN

2.1 Pengenalan Organisasi dan Pengurusan

2.2 Peringkat Pengurusan

2.3 Peranan dan Kemahiran Pengurusan

Bab 3

PERANCANGAN

3.1 Pengenalan Perancangan

3.2 Kaitan Peringkat Pengurusan dengan Perancangan

3.3 Objektif Organisasi

3.4 Alat-alat Perancangan

Bab 4

PENGORGANISASIAN

4.1 Pengenalan Pengorganisasian

4.2 Prinsip Pengorganisasian

4.3 Struktur Organisasi

Bab 5

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI

5.1 Pengenalan Kepimpinan

5.2 Pengenalan Motivasi

Bab 6

KAWALAN

6.1 Pengenalan Fungsi Kawalan

6.2 Jenis Kawalan

6.3 Proses Kawalan

6.4 Alat-alat Kawalan

Bab 7

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

7.1 Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia (PSM)

Bab 8

PENGELUARAN

8.1 Konsep Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengeluaran

8.2 Proses Pengeluaran

8.3 Perancangan Pengeluaran

8.4 Kawalan Inventori

8.5 Teknik Pengurusan Inventori

8.6 Kawalan Kualiti

Bab 9

PEMASARAN

9.1 Pengenalan Pemasaran

9.2 Paduan Pemasaran

9.3 Pengenalan Pemasaran Sasaran

9.4 Pengenalan Gelagat Pengguna

9.5 Penyelidikan Pemasaran

Bab 10

PRODUK

10.1 Pengenalan Produk

10.2 Paduan Produk

10.3 Jenis Produk

10.4 Kitaran Hayat Produk

10.5 Identiti Produk

Bab 11

PENENTUAN HARGA

11.1 Pengenalan dan Konsep Harga

11.2 Objektif Penentuan Harga

11.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga

11.4 Kaedah Penentuan Harga

11.5 Strategi Penentuan Harga

Bab 12

PROMOSI

12.1 Pengenalan Promosi

12.2 Paduan Promosi

12.3 Strategi Promosi

Bab 13

PENGEDARAN

13.1 Pengenalan Pengedaran

13.2 Saluran-saluran Pengedaran

13.3 Kaedah Pengedaran

13.4 Strategi Pengedaran

 

SEMESTER 2 (PENGURUSAN PERNIAGAAN AN025)

Bab 1

KEWANGAN PERNIAGAAN

1.1 Pengenalan Kewangan Perniagaan

1.2 Peranan Pengurus Kewangan

Bab 2

SISTEM KEWANGAN

2.1 Sistem Kewangan

2.2 Kos Pembiayaan dan Sumber Kewangan

2.3 Pengurusan Kredit

Bab 3

MAKLUMAT DAN ANALISIS KEWANGAN

3.1 Sistem Maklumat Kewangan

3.2 Penyata Kewangan

3.3 Nisbah Kewangan

3.4 Kawalan Kewangan

Bab 4

NILAI MASA WANG

4.1 Konsep Nilai Masa Wang

4.2 Alat-alat Bantuan Pengiraan Nilai Masa Wang

4.3 Bentuk-bentuk Nilai Masa Wang

Bab 5

BELANJAWAN MODAL

5.1 Pengenalan Belanjawan Modal

5.2 Teknik Penilaian Projek Modal

Bab 6

PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS

6.1 Pengenalan Risiko dan Insurans

6.2 Operasi dan Klasifikasi Perniagaan Insurans

Bab 7

KEUSAHAWANAN DAN INOVASI

7.1 Pengenalan Keusahawanan

7.2 Dayacipta dan Pembaharuan

7.3 Kreativiti dan Inovasi

7.4 Rancangan Perniagaan

Bab 8

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

8.1 Definisi dan Peranan Perniagaan Antarabangsa

8.2 Kaedah Perniagaan Antarabangsa

8.3 Konsep Dalam Perniagaan Antarabangsa

8.4 Galakan dan Sekatan Perdagangan

8.5 Cabaran Perniagaan Antarabangsa

Bab 9

ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERNIAGAAN

9.1 Pengenalan Etika

9.2 Pengenalan Tanggungjawab Sosial

9.3 Mengurus Etika dan Tanggungjawab Sosial

9.4 Prestasi Tanggungjawab Sosial Korporat