Unit Pengurusan Perniagaan merupakan salah satu unit di bawah Jabatan Sastera Ikhtisas. Unit ini diterajui oleh En Mohd Faizul Nizam bin Ghazali sebagai Ketua Unit dan dibantu oleh 8 orang pensyarah. Unit Pengurusan Perniagaan menawarkan subjek Pengurusan Perniagaan (AP 015 dan AP 025) bagi semester I dan II khusus untuk para pelajar Perakaunan.

 Antara tujuan subjek ini ditawarkan di peringkat matrikulasi adalah untuk menyediakan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pengurusan perniagaan di institusi pengajian tinggi. Para pelajar boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang berkaitan seperti pengurusan perniagaan, pemasaran, pengurusan kewangan, kursus e-dagang, pengurusan sumber manusia, pengurusan.