Ahad - Rabu - 8:00 Pg - 5:00 Ptg, Khamis - 8:00 Pg - 3:30 Ptg   Facebook

Info Unit Hal Ehwal Pelajar

Objektif Unit Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi KPM

- Memastikan proses pendaftaran pelajar dapat dilaksanakan dengan cekap dan sistematik

- Menguruskan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu dengan sistematik dan mencapai objektif yang ditetapkan oleh Bahagian Matrikulasi

- Merancang,mengurus dan mengawalselia pelbagai aktiviti pembangunan sahsiah pelajar agar terus cemerlang selaras dengan objektif Bahagian Matrikulasi

- Memastikan suasana yang harmoni dan kondusif semasa pelajar berada di Kolej melalui penyediaan pelbagai kemudahan, perkhidmatan dan keabjikan yang diperlukan oleh pelajar

-Menghasilkan pelajar yang berilmu, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

- Merancang , menyelaras dan mengawalselia aktiviti dan program Jawatankuasa Perwakilan Pelajar di Kolej Matrikulasi KPM

-Merancang, menyelaras dan menguruskan aduan pelajar dengan sistematik dan mengambil tindakan susulan yang sesuai

- Merancang dan menguruskan data pelajar dengan sistematik dan terkini