SILIBUS PERAKAUNAN KEWANGAN (AA015)

SEMESTER SATU

BIL

TOPIK

1.

Pengenalan Kepada Perakaunan

2.

Konsep-Konsep Perakaunan

3.

Kitaran Perakaunan

4.

Pelarasan Pada Akhir Tempoh Perakaunan

5.

Perakaunan Tunai

6.

Perakaunan Akaun Belum Terima

7.

Perakaunan Inventori

8.

Perakaunan Aset Bukan Semasa

9.

Perakaunan Liabiliti

10.

Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal

 

SILIBUS PERAKAUNAN PENGURUSAN (AA025)

SEMESTER DUA

BIL

TOPIK

1.

Pengenalan Perakaunan Pengurusan

2.

Konsep dan Komponen Kos Perkilangan

3.

Gelagat Kos

4.

Analisis Kos Volum Untung

5.

Overhed Kilang

6.

Pengekosan Kerja

7.

Pengekosan Proses

8.

Pengekosan Serapan dan Pengekosan Marginal

9.

Belanjawan

10.

Pengekosan Piawai dan Analisis Varians