Unit Biologi merupakan salah satu unit di bawah Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Kedah. Unit Biologi terdiri daripada 29 orang pensyarah yang diterajui oleh En. Azmizan B. Abdul Rahman sebagai Ketua Unit Biologi. Unit Biologi terletak di aras 2 bangunan pentadbiran bersebelahan Unit Pendidikan Islam dan Moral.

Pensyarah Biologi pula terdiri daripada 6 orang pensyarah lelaki dan 23 orang pensyarah perempuan. Seramai 23 orang pensyarah ditugaskan untuk mengajar pelajar Sistem Dua Semester (SDS) manakala 6 orang pensyarah mengajar Sistem Empat Semester (SES).

Subjek Biologi ditawarkan kepada pelajar Sains Hayat dan Sains Komputer untuk SDS dan SES.

PROGRAM

KOD KURSUS

 SDS semester I & SES semester III

SB015

 SDS semester II & SES semester IV

SB025

 SES semester I

DB014

 SES semester II

DB024

 

KOMPONEN PENILAIAN SB015 & SB025 

 KOMPONEN PENILAIAN

      %

 PENILAIAN BERTERUSAN (PB) 

40 %

UJIAN PENILAIAN SUMATIF (UPS)

20%

 PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM)

40 %

 

* 40% PENILAIAN BERTERUSAN (PB) bagi SB015 & SB025 merangkumi:

        i.            Tugasan (Tutoran)             :  15 %

       ii.            Ujian amali (Amali)            :  10 %

      iii.            Laporan amali (Amali)       :  10 %

      iv.            Kemahiran digital (Amali)  :   5%

 

KOMPONEN PENILAIAN DB014 & DB024

 KOMPONEN PENILAIAN

      %

 PENILAIAN BERTERUSAN (PB)

40 %

UJIAN PENILAIAN SUMATIF (UPS)

20%

 PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM)

40 %

 

* 40% PENILAIAN BERTERUSAN (PB) bagi DB014 & DB024 merangkumi:

        i.            Tugasan (Tutoran)             :  15 %

       ii.            Ujian amali (Amali)            :  10 %

      iii.            Laporan amali (Amali)       :  10 %

      iv.            Kemahiran digital (Amali)  :   5%