Jabatan Pengurusan Pelajar Kolej Matrikulasi Kedah diketuai oleh seorang Ketua Jabatan .

Terdapat tiga unit akademik di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar:

(a) Unit Kokurikulum
(b) Unit Hal Ehwal Pelajar
(c) Unit Kaunseling