Kami warga Kolej Matrikulasi Kedah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 

  • Menyediakan pelajar yang berkualiti, berdaya saing dan berketrampilan untuk mengikuti ijazah pertama berteraskan sains dan perakaunan di institusi pengajian tinggi.
  • Menyediakan prasarana yang lengkap dan kondusif ke arah melahirkan
  • pelajar yang dapat berfikir secara kreatif, kritis, matang dan berkeyakinan tinggi.
  • Menyediakan staf yang berintegriti, bermaklumat dan berkarisma ke arah membudayakan perkhidmatan yang cemerlang.
  • Memberi komitmen yang tinggi dan sentiasa responsif terhadap kehendak masyarakat dan negara.