FUNGSI UNIT KEWANGAN

 1. Menyediakan laporan bulanan dan tahunan prestasi perbelanjaan kolej
 2. Menguruskan permohonan peruntukan kewangan, permohonan pindah peruntukan dan peruntukan tambahan
 3. Menyediakan belanjawan mengurus tahunan ABM dan pembangunan kolej
 4. Menyedia dan menguruskan bajet akaun amanah kolej
 5. Menerima dan memproses baucar bayaran tuntutan-tuntutan TNT/ELM dan lain-lain
 6. Menyelenggara proses penghantaran pesanan tempatan
 7. Menguruskan pembelian melalui sistem e-perolehan
 8. Menguruskan kutipan hasil & terima
 9. Memproses gaji
 10. Menguruskan pembayaran elaun wang saku pelajar
 11. Menjawab dan memberi maklumbalas pertanyaan audit
 12. Bertanggungjawab menguruskan perolehan kolej melalui tender, sebutharga, kontrak, pembelian terus dan panjar wang runcit.
 13. Menguruskan pakej latihan/kursus staf kolej dan pelajar.