Unit Peperiksaan bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan peperiksaan program Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

A.  Pengurusan Peperiksaan dan Ujian Program Matrikulasi

 1. Mengurus pendaftaran mata pelajaran pelajar bagi Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM), Program Satu Tahun (PST) dan Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT).
 2. Mengurus inden calon Ujian Pertengahan Semester (UPS) Program Satu Tahun dan Program Dua Tahun.
 3. Merancang, mengurus dan menyelia penyediaan pusat peperiksaan PSPM PST dan PDT, UPS PST dan PDT.
 4. Merancang, mengurus dan menyelia penyediaan dokumen dan bahan peperiksaan PSPM PST dan PDT.
 5. Merancang dan mengurus pelantikan petugas peperiksaan PSPM PST dan PDT, UPS PST dan PDT.
 6. Menyelia pelaksanaan peperiksaan PSPM PST dan PDT.
 7. Menyelaras penggubalan soalan Peperiksaan UPS PST dan PDT.

 
B.  Pengurusan Data Peperiksaan Program Matrikulasi

 1. Merancang, mengurus dan mengendalikan markah UPS PST, PDT dan Penilaian Berterusan (PB).
 2. Merancang, mengurus dan mengendalikan keputusan peperiksaan UPS PST dan PDT.
 3. Mengurus pengumuman keputusan peperiksaan PSPM PST dan PDT.
 4. Menyediakan data analisis keputusan peperiksaan PSPM PST dan PDT.


C.  Pengurusan Bilik Kebal/Bilik Keselamatan dan Stor Peperiksaan

 1. Mengurus, menyelia dan memantau bilik kebal/bilik keselamatan.
 2. Mengurus, menyelia dan memantau stor peperiksaan.

 
D.  Pengurusan Peperiksaan/Ujian Luar

   1.  Merancang mengurus dan mengendalikan tugas berkaitanpeperiksaan/ujian luar yang melibatkan pelajar Program
        Matrikulasi seperti Malaysia University English Test (MUET), Medsi dan Munsyl.
   2.  Bekerjasama dengan pohak penganjur peperiksaan/ujian luar yang berkaitan.