Unit Data & Maklumat merupakan salah satu unit yang penting di dalam struktur organisasi Kolej Matrikulasi Kedah yang telah diwujudkan sejak mulanya kolej ini di bangunkan iaitu sejak tahun 2003.

Fungsi Utama Unit Data & Maklumat

  • Merancang, Membangun dan Melaksanakan dasar-dasar ICT.
  • Menguruskan kesemua peralatan ICT seperti makmal-makmal komputer, sistem-sistem komputer, sistem rangkaian komputer dan juga server-server.

Pengurusan keseluruhan kemudahan ICT ini penting bagi melancarkan proses Pembelajaran dan Pengajaran pelajar-pelajar di kolej ini bagi menghasilkan pelajar yang berkualiti dan berinovasi.