INFO UNIT SAINS KOMPUTER KOLEJ MATRIKULASI KEDAH

Merupakan salah sebuah unit yang bernaung di bawah Jabatan Matematik. Unit ini diterajui oleh seorang Ketua Unit

yang berkaliber iaitu PUAN NOOR AZZIZARINA BINTI MEHAT dan dianggotai oleh ENAM BELAS orang pensyarah

yang mempunyai kelayakan ikhtisas dan kepakaran dalam bidang yang diterajui. Unit Sains Komputer

turut menawarkan kursus bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Matrikulasi SISTEM DUA SEMESTER(SDS)

dan Program Matrikulasi SISTEM EMPAT SEMESTER(SES). Kaedah pembelajaran adalah secara

KULIAH, TUTORAN dan AMALI dengan jumlah mata kredit 5 MATA KREDIT.

 

KOD KURSUS SISTEM DUA SEMESTER dan SISTEM EMPAT SEMESTER

PROGRAM

SDS

SES

Semester 1

SC015

DC014

Semester 2

SC025

DC024

Semester 3

-

SC015

Semester 4

-

SC025

 

 KOMPONEN PENILAIAN SISTEM DUA SEMESTER DAN SISTEM EMPAT SEMESTER

                                    KOMPONEN PENILAIAN

      %
 Penilaian Berterusan (PB)   40  
 Ujian Penilaian Sumatif (UPS) 20
 Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM) 40