AKTIVITI PELAJAR

 

1. Klinik Ekonomi

  • Di adakan sepanjang sesi untuk pelajar gred C ke bawah.
  • Di kendalikan oleh pensyarah tutoran masing-masing

2. Program Kecemerlangan Ekonomi

  • Di adakan pada setiap hujung semester untuk semua pelajar
  • Penekanan kepada kaedah menjawab soalan esei

 

 AKTIVITI PENSYARAH

1. Professional Learning Community (PLC)

Professional Learning Community (PLC) merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka. PLC merupakan sebahagian daripada Kualiti Guru di bawah NKRA untuk meningkatkan pengajaran guru dan pembelajaran murid di sekolah-sekolah di seluruh negara.

2. Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

 

3. Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

4. Economics Talk

  • Perbincangan di kalangan pensyarah unit ekonomi merangkumi teknik PdP dan pengukuhan konsep-konsep ekonomi untuk peningkatan profesionalisme di kalangan pensyarah

 

 

                                      SEMINAR EKONOMI : PELUANG DAN KERJAYA                                                                  

 

Seminar bersama Pensyarah Sekolah Ekonomi UUM dan Alumni Kolej Matrikulasi Kedah

Pendedahan tentang peluang dan kerjaya graduan Ekonomi dan pengalaman pembelajaran subjek ekonomi bersama Alumni 

 

KLINIK EKONOMI

 

klinik ekonomi

klinik ekonomi

klinik ekonomi

klinik ekonomi

 

PROGRAM KECEMERLANGAN EKONOMI

 

program kecemerlangan

program kecemerlangan

program kecemerlangan

 

ECONOMICS TALK

 

 

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

PLC