PENYELIDIKAN UNIT EKONOMI

PENYELIDIK : PUAN ROSMAWATI MAMAT

BIL

TAJUK

JURNAL

1

Amalan Pengajaran Pensyarah Yang Berkesan : Kajian di Kolej Matrikulasi Kedah

 

Prosiding Penyelidikan BMKPM 2012

Prosiding Penyelidikan BMKPM 2009

2

Kemahiran Belajar Di kalangan Pelajar Kolej Matrikulasi Kedah

 

Prosiding Penyelidikan BMKPM 2008

3

Gaya Personaliti, Gaya Pembelajaran, Strategi Pembelajaran Dan Pencapaian Dalam Subjek Ekonomi

 

Prosiding Penyelidikan BMKPM 2007

4

Hubungan usaha, strategi pembelajaran dan pencapaian dalam subjek ekonomi di  Kolej Matrikulasi Kedah – Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Bahagian Matrikulasi KPM (2006)

 

Prosiding Penyelidikan BMKPM 2006

5

Hubungan Keputusan Matematik Dan Ekonomi Asas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Dengan Pencapaian Subjek Ekonomi Matrikulasi –

 

Jurnal Penyelidikan Pendidikan  Jilid 8 (Disember 2006)

 

6

Employers Perception of The Quality of The Malaysian Business Graduates –

Jurnal Penyelidikan Pendidikan  (Disember 2002)

7

The Importance of Non-Technical Skills in Accounting Graduates

 

Akauntan Nasional (2001)

 

8

The Importance of Non-Technical Skills in Accounting Graduates

 

Malaysian Management Journal (2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

1. TEACHER SHARING SESSION : TEKNIK SIMULASI DAN KAEDAH KATA KUNCI UNTUK PROSES PENCIPTAAN KREDIT (SESI 2016/2017)

    AHLI :

 1. PUAN NORYATI MOHS SAAD
 2. PUAN ZAINORA MALEK
 3. PUAN ROSMAWATI MAMAT
 4. TUAN HAJI MOHAMAD SAIFUDDIN B. ZAINUL ABIDIN
 5. EN FAUZI SAAD

2. TEACHER SHARING SESSION: KAEDAH SIMULASI INTELEK UNTUK KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (SESI 2015/2016)

   AHLI :

 1. PUAN NORYATI MOHS SAAD
 2. PUAN ZAINORA MALEK
 3. PUAN ROSMAWATI MAMAT
 4. TUAN HAJI MOHAMAD SAIFUDDIN B. ZAINUL ABIDIN
 5. EN FAUZI SAAD

 

 

KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

1. KAEDAH PEMBELAJARAN EKONOMI MELALUI CHANNEL TELEGRAM - (2016/2017)

AHLI:

 1. DR MOHD ZAINI B. ABDULLAH
 2. EN ASMADI MADJAN
 3. PUAN JAMAATUN ZAHARIAH SUHAIMI
 4. PUAN CHANDRAMATHI A/P DORAISAMY