Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan (UUP) merupakan salah satu unit sokongan akademik di Kolej Matrikulasi Kedah (KMK) . Unit ini berperanan dan bertanggungjawab dalam menguruskan urusan penyelenggaraan keseluruhan fisiliti di KMK. UPP berperanan penting bagi memastikan setiap peralattan dan fasiliti berada pada tahap yang bake dan bleh digunakan secara optimum dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

UPP bertindak memastikan prasarana dalam keadaan yang terbaik bagi keselesaan para pelajar dan juga staf serta pensyarah. Sentiasa berusaha dalam menghasilkan penyelenggaraan yang afat berkesan. Dalam pada itu segala rungutan dan adman yang berkaitan dengan kerosakkan atau kepincangan infrastruktur dan aset akan diberikan tindakkan yang sagera dalam menjamin segala aktiviti PdP yang berlangsung tidak terganggu.