Para juri sedang tekun mendengar 'presentation' daripada salah satu kumpulan pelajar KMK. 
                                                                                                                                                                                                                                         
Para pelajar mewakili KMK sedang tekun memberikan penerangan kepada juri yang bertanya.   Kejayaan manis kumpulan-kumpulan pelajar KMK bersama pensyarah pengiring.