Membangunkan Modal Insan Selaras Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Menjana lepasan Program Matrikulasi yang berpengetahuan, kreatif dan berdaya saing.

previous arrow
next arrow
Slider

Untuk makluman, sekiranya tuan/puan merupakan bekas pelajar Program Matrikulasi KPM yang telah meninggalkan kursusnya dengan kebenaran Pengarah Kolej, dan telah membayar ganti rugi yang dituntut secara penuh atau sebahagiannya, tuan/puan boleh mengemukakan permohonan lengkap bagi membuat tuntutan bayaran balik ganti rugi kepada pihak Kolej Matrikulasi. Setiap permohonan yang dikemukakan hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:

A. Kelayakan Pemohon:

i. Pelajar yang meninggalkan kursusnya sebelum sempurnanya kursus dengan persetujuan pihak KERAJAAN secara bertulis; dan

ii. Telah membuat bayaran ganti rugi (sebahagian/penuh)

B. Dokumen Permohonan:

i. Surat Permohonan

ii. Salinan Surat Kelulusan Permohonan Meninggalkan Kursus

iii. Resit Rasmi (salinan asal)

iv. Salinan Kad Pengenalan

v. Salinan Penyata Bank / Buku Bank

C. Alamat Surat Menyurat:

Semua permohonan lengkap boleh dikemukakan ke alamat seperti berikut:

Pengarah

Kolej Matrikulasi Kedah

Kementerian Pendidikan Malaysia

06010 Changloon

Kedah Darulaman.

*Nota: Permohonan dikemukakan kepada Kolej Matrikulasi yang berkenaan.

D. Tarikh Tutup Permohonan:

Permohonan boleh dibuat selewat-lewatnya pada 31 JULAI 2022.