Program BIJAKIMIA telah dilaksanakan pada 1/4/2017, 15/4/201721/4/2017. Bengkel BIJAKIMIA bermatlamat teknik menjawab soalan PSPM 2 dengan konsep yang betul. Tujuan program BIJAKIMIA adalah untuk meningkatkan gred pelajar B+, B dan B- dalam PSPM 1 Kimia kepada A. Cara pelaksanaan  program ini adalah pelajar  menjawab soalan PSPM berdasarkan tajuk dalam silibus yang ditetapkan. Perbincangan soalan PSPM tahun-tahun lepas oleh para pensyarah. Bengkel ini adalah terbuka kepada semua pelajar yang berminat.

Read more ...
Page 2 of 5