Ahad - Rabu : 8:00 pagi - 5:00 petang, Khamis : 8:00 pagi - 3:30 petang   Facebook

 

[powr-countdown-timer id="j9Yd30"]

VISI

Penjana unggul pelajar bumiputera berkualiti ke institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional.

 

MISI

Membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.

 

Sejarah Matrikulasi

Penubuhan Program Matrikulasi KPM bermula hasil daripada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999 bagi menyeragamkan semua Program Matrikulasi/Asasi di bawah KPM sebagai persediaan pelajar ke peringkat ijazah pertama di universiti awam (UA).

Prasarana Lengkap Kolej Matrikulasi Kedah

Kolej Matrikulasi Kedah menyediakan prasarana seperti dewan kuliah, makmal sains, makmal komputer, perpustaakan, asrama, masjid dan berbagai lagi kemudahan yang perlu ada di sebuah institusi pendidikan di Malaysia

Pengurusan Tertinggi Kolej Matrikulasi Kedah

1. Pengarah
2. Timbalan Pengarah
3. Ketua Jabatan Sains
4. Ketua Jabatan Matematik
5. Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas dan Sains Sosial
6. Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar
7. Pegawai Eksekutif Kanan

Jabatan-Jabatan

Terdapat 4 Jabatan di Kolej Matrikulasi Kedah dan 12 Unit di bawah jabatan-jabatan tersebut

PROGRAM MATRIKULASI (KPM)

Program Matrikulasi/Asasi di bawah KPM sebagai persediaan pelajar bumiputera lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti awam (UA) dalam bidang sains, teknologi dan professional.

Fakta Ringkas

1. Sains (Sains Fizikal, Sains Hayat & Sains Komputer)
2. Kejuruteraan (Asas Kejuruteraan, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal & Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
3. Perakaunan
4. Perakaunan Profesional

Artikel Terkini

Berita Terkini