MINGGU PENGURUSAN PELAJAR BAHARU

PELAJAR BAHARU SESI 2022/23

previous arrow
next arrow
Slider
About The JD ChicagoPerutusan Pengarah

Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Selamat datang ke laman web Kolej Matrikulasi Kedah. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya, saya berpeluang menerajui Kolej Matrikulasi Kedah yang menyediakan laluan alternatif untuk ke universiti kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia.

Saya amat berharap kolej ini dapat menjadi wadah utama seterusnya menjadi medium terbaik untuk menyampaikan ilmu dan maklumat yang terkini serta turut memaparkan pelbagai fungsi. Akhir sekali, saya berharap agar laman web ini dapat menjadi pemangkin kepada pendidikan prauniversiti di Malaysia amnya dan Kolej Matrikulasi Kedah khasnya. Sekian, terima kasih.

Pengarah Kolej Matrikulasi Kedah

Kolej Matrikulasi Kedah

Penjana Unggul Pelajar Bumiputera Berkualiti Ke Universiti Awam Dalam Bidang Sains, Teknologi Dan Profesional.
KUALITI MENJANA KECEMERLANGAN

OBJEKTIF MATRIKULASI

1. Membangunkan modal insan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2. Mengeluarkan lulusan Program Matrikulasi bagi memenuhi keperluan universiti awam (UA) dalam bidang sains, teknologi dan profesional.

3. Menjana lepasan Program Matrikulasi yang berpengetahuan, kreatif dan berdaya saing.


MISI MATRIKULASI

Membangunkan potensi pelajar bumiputera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan prauniversiti yang berkualiti untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.
Visi & Misi KM Kedah

Kolej Matrikulasi Kedah pelaksana terunggul Program Matrikulasi di Malaysia.

Kolej Matrikulasi Kedah beriltizam menyediakan pelajar cemerlang dan berdaya saing untuk universiti dalam dan luar negara melaluipersekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi ke arah memenuhi aspirasi negara

Lagu Kolej Matrikulasi Kedah

Video lagu Kolej Matrikulasi Kedah.

Video Pengenalan KM Kedah

Video Profil Kolej Matrikulasi Kedah.

  • KUALITI MENJANA KECEMERLANGAN
  • OBJEKTIF MATRIKULASI
  • MISI MATRIKULASI
  • Visi & Misi KM Kedah
  • Lagu Kolej Matrikulasi Kedah
  • Video Pengenalan KM Kedah
Dewan Kuliah

Kemudahan dewan kuliah yang selesa


Makmal Sains

Bagi melaksanakan PdP, makmal sains disediakan memenuhi keperluan prosedur dan peraturan yang lengkap, selamat, selesa dan kondusif.


Makmal Komputer

Kemudahan makmal komputer bagi pelaksanaan PdP.


Perpustakaan yang selesa

Perpustakaan yang menjadi tempat para pengajar dan pelajar untuk mendapatkan sumber rujukan dan bahan bacaan


Minimart

Kemudahan minimart bagi para pelajar.


previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Pengurusan Tertinggi

EN. MOHAMAD SALLEH BIN AHMAD
Image is not available

PENGARAH
Tel : 049286100 Ext : 1001
Email : pengarah@kmk.matrik.edu.my

Pengurusan Tertinggi

ENCIK MOHD JUNAIDI BIN ABD AZIZ
Image is not available

TIMBALAN PENGARAH
Tel : 049286100 Ext : 1004
Email : @kmk.matrik.edu.my

Pengurusan Tertinggi

EN WAN ABDUL AZIZ BIN WAN OMAR
Image is not available

KETUA JABATAN PENGURUSAN PELAJAR
Tel : 049286100 Ext : 1024
Email : wan_abdulaziz@kmk.matrik.edu.my

Pengurusan Tertinggi

MHD SOFIYUDDIN BIN SALLEH
Image is not available

KETUA JABATAN SAINS
Tel : 049286100 Ext : 1022
Email : sofiyuddin@kmk.matrik.edu.my

Pengurusan Tertinggi

AZMAN BIN YUSOF
Image is not available

KETUA JABATAN MATEMATIK
Tel : 049286100 Ext : 1021
Email : azman@kmk.matrik.edu.my

Pengurusan Tertinggi

MOHD FARIZUDDIN BIN SENAPI
Image is not available

PENOLONG PENGARAH PEPERIKSAAN
Tel : 049286100 Ext : 1023
Email : farizuddin@kmk.matrik.edu.my

Pengurusan Tertinggi

SHAMSHUL SAKINAH BINTI HAMZAH
Image is not available

PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR
Tel : 049286100 Ext : 1006
Email : shamshulsakinah@kmk.matrik.edu.my

previous arrow
next arrow
Slider

 

PENDAHULUAN

Subjek Kemahiran Dinamika, Program Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia terdiri daripada tiga komponen iaitu Pengurusan Kendiri, Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berpasukan, serta Negara dan Kewarganegaraan digubal dengan tujuan untuk membentuk insan yang seimbang dan hamonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


 

MATLAMAT

Matlamat subjek Kemahiran Dinamika adalah untuk memantapkan pembinaan sahsiah pelajar dari sudut afektif, kognitif dan kemahiran generik sebagai persediaan melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi. Sukatan ini juga bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berketerampilan, mempunyai semangat patriotisme, berfikiran positif, dan mendukung wawasan pembangunan negara.

 


OBJEKTIF

Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar:

(a)   mengukuhkan kemahiran berfikir secara positif dalam penyelesaian masalah.
(b)   meningkatkan pengetahuan tentang asas-asas kenegaraan Malaysia.
(c)   menguasai kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berkumpulan.
(d)   mengembangkan kemahiran insaniah (generik).
(e)   menganalisis dan merumuskan isu-isu tentang negara dan kewarganegaraan.
(f)   menghayati kepentingan kepemimpinan sebagai daya pembangunan dalam masyarakat.
(g)   memperteguh rasa tanggungjawab sebagai warganegara yang bersedia menyumbang tenaga
       kepada pembangunan negara.

 


PENILAIAN BERTERUSAN (PB)

Penilaian dijalankan secara berterusan melilputi semua aspek iaitu kodnitif, kemahiran dan afektif melalui:

a) Tugasan Individu (25%)

     Penilaian berdasarkan Amali Pengucapan Awam.

  • Dinilai dari segi penampilan dan keupayaan menyampaikan ucapan di hadapan khalayak.

 

b) Tugasan Kumpulan (40 %)

    
Penilaian dalam aspek kognitif, kemahiran dan afektif sama ada melalui;

  • Kerja kursus dalam bentuk penulisan powerpoint

  • Pembentangan

 

c) Sahsiah (35%)

    
Penilaian dalam aspek kognitif, kemahiran dan afektif melalui penampilan diri, sikap, penglibatan, disiplin, kerajinan,
    kehadiran dalam kelas/aktiviti, ketepatan masa dan lain-lain yang difikirkan munasabah dan bersesuaian.

a)  Komitmen: Menyediakan Penulisan Resume (20%)

b)  Penampilan Diri (15%)