Objektif Unit Hal Ehwal Pelajar di Kolej Matrikulasi Kedah  adalah seperti berikut :

 1. Pelajar dapat melapor diri pada tempoh masa yang ditetapkan.
 2. Pelajar dapat mengikuti minggu suai mesra dengan jayanya.
 3. Pelajar dapat keperluan/kelengkapan seperti yang ditetapkan oleh pihak Kolej dan Bahagian Matrikulasi.
 4. Pelajar dapat menyesuaikan diri di Kolej Matrikulasi Kedah.
 5. Pelajar dapat maklumat yang lengkap dan membuat pilihan yang tepat berkaitan dengan jurusan yang diikuti dalam program Matrikulasi.
 6. Dapat mempersiapkan diri pelajar selaras dengan usaha mencapai matlamat dan visi program matrikulasi.
 7. Merancang, mengawal dan mengawal selia aktiviti kerohanian, kebajikan, kepimpinan dan perwatakan pelajar.
 8. Mengurus pembentukan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) dan memantau aktiviti pelajar yang dijalankan.
 9. Memastikan suasana yang harmoni dan kondusif semasa pelajar berada di Kolej Matrikulasi KPM melalui penyediaan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelajar.
 10. Memastikan pelajar menerima elaun wang saku .
 11. Memastikan pengurusan borang perjanjian dibuat dengan betul.
 12. Menguruskan perlindungan insuran takaful berkelompok kepada para pelajar.
 13. Memastikan pengurusan pelajar berhenti, pertukaran, penangguhan dan rayuan pelajar diuruskan dengan sistematik dengan mewujudkan satu pengkalan data.
 14. Memastikan penguatkuasaan Undang-undang Malaysia Akta 174 di Kolej Matrikulasi Kedah dapat dilaksanakan dengan cekap dan sistematik.
 15. Memastikan program-program pembangunan sahsiah di Kolej Matrikulasi Kedah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sistematik.
 16. Memastikan kes-kes rayuan pelajar yang telah dikenakan hukuman tatatertib oleh Pihak Berkuasa Tatatertib untuk pertimbangan Menteri Pelajaran dapat diuruskan dengan cepat, betul dan sistematik.
 17. Memastikan semua rekod disiplin pelajar di Kolej Matrikulasi Kedah disimpan dan diuruskan dengan baik dan sempurna.