Ahad - Rabu - 8:00 Pg - 5:00 Ptg, Khamis - 8:00 Pg - 3:30 Ptg   Facebook

Peraturan Makmal Sains

1. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke makmal sains tanpa kebenaran pensyarah

2. Pelajar perlu memakai dan mempamerkan kad matrik ketika masuk dan berada di dalam makmal sains.
                                                                                                                                                                
3. Pelajar dikehendaki berpakaian makmal ketika berada di dalam makmal. Pemakaian selipar dan T-shirt tidak berkolar juga tidak dibenarkan.
      
4. Barang-barang seperti beg, payung, gunting, pisau, bungkusan dan sebagainya tidak boleh dibawa masuk dan ditempatkan di loker yang disediakan. Pihak Pengurusantidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan.
      
5. Pelajar tidak dibenarkan mengubah susun atur perabot di dalam makmal sains.
      
6. Pelajar tidak dibenarkan membawa peralatan makmal keluar dari makmal sains.

7. Sila letakan bahan kimia/eksperimen yang telah digunakan ditempat yang disediakan

8. Sekiranya berlaku kebakaran sila berkumpul ditempat yang dikhaskan.