Berikut merupakan komponen penilaian untuk subjek fizik yag digunakan oleh pensyarah bagi setiap semester di kolej ini.

KOMPONEN PENILAIAN FIZIK (PST DAN PDT)

KOMPONEN

KOMPONEN PENILAIAN

WAJARAN (%)

BENTUK PENILAIAN

PROJECT/PROBLEM BASED LEARNING

KUIZ

5

Individu

TUGASAN

15

Individu/Kumpulan

AMALI

10

Individu

PEPERIKSAAN AKHIR

PSPM

70

 

JUMLAH

100