Unit Fizik merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Kedah. Lokasi unit ini terletak di Aras 2 Blok Pentadbiran Seri Jerai. Diketuai oleh ketua unit, En. Asdy Hakim dan terdiri daripada 27 orang pensyarah yang masing-masing mempunyai kepakaran dan pengalaman tersendiri dalam bidang ini.

Mata pelajaran fizik merupakan subjek teras yang wajib diambil oleh pelajar Modul 1 dan Modul 2 untuk Program Satu Tahun dan Program Pra. Berikut merupakan komponen penilaian untuk subjek fizik yang digunakan oleh pensyarah bagi setiap semester di kolej ini.

Berikut merupakan kod kursus yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar :-

 

PROGRAM

KOD KURSUS

 PST Semester 1

SP015

 PST Semester 2

SP025

 Program PRA Semester 1

DP014

 Program PRA Semester 2

DP024

 

KOMPONEN PENILAIAN FIZIK (PST DAN PDT)

 

KOMPONEN PENILAIAN

 WAJARAN (%)

 PENILAIAN BERTERUSAN (PB)

40

 PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM)                          

60

 JUMLAH

100

 

 *40 % PENILAIAN BERTERUSAN (PB) bagi Program Satu Tahun ini merangkumi elemen berikut:-

  1. Tugasan (Tutoran)
  2. Laporan Amali (Praktikal)
  3. Ujian Amali (Praktikal)