Program TAC yang dijalankan sepanjang semester bertujuan untuk menggalakan interaksi antara pensyarah dengan pelajar cemerlang, meningkatkan kefahaman konsep Kimia di kalangan pelajar cemerlang,meningkatkan gred pelajar daripada A- kepada A dan mengekalkan gred A pelajar.

 

Read more ...

AJK Kecemerlangan Unit Kimia telah menjalankan pelbagai aktiviti untuk menaikkan prestasi pelajar-pelajar pada semester ini. Program Consultation Of Chemistry (COC) telah dilaksanakan sepanjang semester ini.

Read more ...

Program Intelectual Discussion(ID) unit kimia dijalankan pada setiap hari isnin bermula pada jam 3-4 petang. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk pensyarah bersama-sama berkongsi maklumat daripada pensyarah yang mengendalikan kuliah pada semester 2. Sesi 2016-2017.

 

Read more ...
Page 3 of 5